• 14 Şubat 2004 TMSF’nin, tüm Uzan Grubu mallarına yöneticiler atayarak, haksız ve hukuksuz el koyma işlemini başlattığı gündür.
  • Bu işlem “makable şamil” yasa hükmü çıkartmakla başlamış ve 5020 – 4969 sayılı kanunlarla TMSF’ye olağanüstü yetkiler vererek keyfi, hak ve hukuk ihlallerini oluşturan eylem ve işlemlerin yapılmasına neden olunmuştur. AYM’nin iptal ettiği zaman aşımını “makable şamil” artırma hükmü bu uygulamalardan sadece biridir.
  • Gerek el konulan şirketlere atanan yöneticiler ve gerekse TMSF yetkililerinin bir kısmı yasa dışına çıkmış ve örneğin yabancı bir şirkete Uzan ailesi ile 5 yıl anlaşma yapmayacağı şeklinde taahhütlerde bulunmuştur.
  • Bu hak ve hukuk düzleminden kopuk adımlarla başlayan süreçte baronlar ve buna paralel saldırı ve iftiraları sonrasında, ailemizin tüm mal varlıkları, haksız ve hukuksuz olarak değerinin çok altında 7 milyar ABD dolarına satılmıştır.
  • Bu süreçte ailemize el konulan şirketlere atanan yöneticiler tarafından hakkımızda çeşitli yalan ve suçlamalar yaymaktan çekinmedikleri gibi bu şirketler adeta yağmalanmıştır.
  • Yaptığımız onlarca başvuruya karşın hesap verilmemiş, TMSF içinde kimilerinin yaptığı hırsızlık ve yolsuzlukları örtmek için bilgi vermekten özenle kaçınılmış, haksız ve yakışıksız iftiralar sonrası gelecek olan hırsızlığa zemin hazırlanmış ve göz yumulmuştur.

Kamuoyunu bilgilendirmemiz devam edecek

Saygılarımızla,

Cem Uzan

Hakan Uzan