Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Hazine, ve diğer Bakanlık ve Kurum Yetkilileri sahte evrak düzenlediler.

Davacı Cem Uzan tarafı, Türkiye’nin vermiş olduğu sahte belgeleri Tribünal heyetine delilleri ile açıklayarak, iddia edilen sahte evrakların Mahkeme Heyetine teslimi ile  evrakların ‘forensic’ incelemeden (‘adli tıp’ incelemesinden) geçirilmesi talebinde bulundu. Bu incelemeler için Türkiye ayni zamanda kayıtların (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Hazine, ve diğer Bakanlık ve Kurumların) elektronik ‘meta data’ larını da teslim etmek zorunda kalacaktır.

Türkiye’nin şiddetli itirazları ve süre uzatım talepleri reddedildi ve Türkiye’ye 8 Ekim gününe kadar süre verildi.

Türkiye’nin mahkeme kararı ile vermek zorunda kaldığı evrakların sahte çıkması şaşırtıcı bulunulmamıştır. Bakanlık Yetkilileri tarafından üretilmiş olan sahte evraklar arasında tarihsiz raporlar ve tutanaklar, imzasız bos sayfalar, sahte muhasebe kayıtları, cifte tarihli muhasebe fişleri, çeşitli sayfalara yayılan imzalar,  kayıtsız bakanlık yazışmaları, ‘print’ tarihi (yazıcıdan çıkış alma tarihi) ile evrakın taşıdığı tarih tutarsızlıkları,  gibi daha bir çok sayıda sahtecilik bulunmaktadır.

Türkiye’nin son günü 8 Ekim 2015.