• Öncelikle kendi üretmeyi hedefleyen, bütün dünyayla sınai, ticari, sosyal ve kültürel alışverişe sonuna kadar açık olan, bu anlamda yalnızcılığı reddeden bir Türkiye
 • Kendi özkaynaklarından mutlak yararlanma amaç ve hedefine sahip, bu uğurda geçirilen kayıp zamana birinci derecede ciddi sorun gözüyle bakan bir Türkiye
 • Devletinin ve Milletinin menfaatlerini doğru tespit eden, bu menfaatlerin kaybedilmesi, ertelenmesi ve zedelenmesine tahammülsüz bir Türkiye
 • Bütün vatandaşlarını din, dil, mezhep, cinsiyet, ırk, medeni hal, siyasi tercih, gelir ve yerleşim özelliklerine bakmaksızın eşit kabul eden bir Türkiye
 • Engelli vatandaşlarına, bütün vatandaşlarına tanınan imkânlardan daha az imkân tanınmasına izin vermeyen bir Türkiye
 • Kendini, daima mutlak doğruyu bulmaya ve bilmeye mecbur tutan bir Türkiye
 • Dürüst, bilgili, vicdanlı, cesur, eğitimli kişi ve kurumlarca yönetilmekte ısrarlı bir Türkiye
 • Günümüzde ve gelecekte, ülkenin bütün özkaynak ve zenginliklerinden doğan değerlerin, bütün vatandaşlarına azami ölçüde yansımasını sağlayabilen bir Türkiye
 • Ülke genelinde, insanın insana hukuk devleti kurallarına aykırı en ufak bir muameleyi yapmasına imkân vermeyen özgürlükler ortamını yaratabilen bir Türkiye
 • Çocuklarına, yarın, istedikleri eğitimi alabilecekleri, istedikleri alanda ilerleyebilecekleri, istedikleri işte çalışabilecekleri, istedikleri yerde yaşayabilecekleri ortam ve şartları bugünden hazırlamayı yükümlülük sayan bir Türkiye
 • Vatandaşının sağlığının, bozulduktan sonraki tedavi hal ve koşulları kadar, bozulmadan önceki korunma hal ve koşullarının da ciddi bir devlet politikası olmasını sağlayabilen bir Türkiye
 • Vatandaşlarına, bu ülkede, eğitim görmeye, iş sahibi olmaya, yuva kurmaya, tecrübe kazanmaya, yatırım yapmaya ve yükselmeye yönelik plan ve program yapmalarını sağlayacak umudu, morali, güveni ve isteği verebilen bir Türkiye

Genç Parti, yukarıda tanımlanan Türkiye’ye ulaşmanın özlemi, sevdası ve idealiyle kurulmuş, Devletin ve Milletin menfaatlerinin birinci öncelik olduğunu temel şart kabul eden, geçmişi asla unutmadan bugüne ve geleceğe hızlı bakabilen bir siyasi partidir.

Sesli dinlemek için tıklayın.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın.