Avukatlar tarafından yapılan resmi açıklama aşağıdaki gibidir;

Cem Uzan’ın Stokholm’de açtığı tahkim davasında tahkim heyeti ilk kararını verdi.

Türkiye’nin talepleri kabul görmedi. Cem Uzan’ın yaptığı 2.5 milyar avroluk tahkim davası süratlendi.

Türkiye, bu davayı ciddiye almadığını Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın ağzından açıklamış, sonra avukatlık ihalesini sonuçlandırmadan Lalive Avukatlık şirketini kiraladığını Stokholm Tahkim merkezine bildirmişti. Bilahare Türkiye bu davanın kabul edilmemesi için Merkeze müracaat etmiş, Bakan Taner Yıldız ”davanın başlamadan reddedileceğine inandığını” söylemişti.

Tahkim Merkezi Türkiye’nin bu talebini red etmiş ve Tahkim Heyeti kurularak dava başlamıştı.

Davanın başlangıcında Türkiye iki önemli talepte bulundu:

  1. talep: Cem Uzan’dan tahkim avukatlık masrafları için tazminat alınması

2.talep: Davanın esasına girilmeden ‘yetki’ kararının verilmesi

Tahkim heyeti Türkiye’nin çok önem verdiği ve katılımlı bir celsede görüşülmesini istediği taleplerini celse yapmaya gerek duymadan karara bağladı ve Türkiye’nin her iki talebini yersiz ve zamansız buldu.

 

Türkiye’nin itiraz ettiği; Cem Uzan’ın ‘davanın esasına girilmesi ve tazminat talebi dilekçelerini’ Uzan’ın talebini kabul ederek 22 Aralık’a kadar vermesini karara bağladı.

Türkiye’nin bu dilekçelere 22 Şubat’a kadar cevap hakkı var. Heyet kararlarını 3 Mart 2015’te açıklayacak.


 

Cem Uzan‘ın bu açıklamaya yapmş olduğu yorum aşağıdaki gibidir;

Yüce Türk basınının basamadığı gerçek haber. Evet, şimdi tüm dünyanın gözü önünde ÇEAŞ ve KEPEZ ile ilgili Uzan Ailesi’ne ve küçük hissedarlara yapılanlar ortaya çıkacak. Hesap günü geldi.