Sayın Haşim Kılıç

Anayasa Mahkemesi Başkanı

Ankara 3 Ocak 2014

Sayın Başkan,

Zatınızı doğrudan ilgilendiren bir konuda sizden bilgi almak istiyorum.

Hanefi Avcı “Haliç’te yaşayan Simonlar” kitabının 261. Sayfasında 5020 sayılı kanunun iptali için Bakırköy mahkemesinin yaptığı müracaatı “ Adalet Bakanlığı yetkilileri ile birlikte mahkeme başkanına haber verdik ve önledik “ diye yazıyor.

Hakikaten Anayasaya aykırılığı açık olan bu kanun “anlaşılamaz” bir şekilde Anayasa Mahkemesine gelemedi, usülsuz bir şekilde rededildi.

Sizden öğrenmek istediğim husus şu : Şahsen sizinle veya zamanın Anayasa Mahkemesi üyeleri ile adı geçen kanunun mahkemenizde görüşülmemesi için kimler, hangi yetki ile görüştü ?

Kan bağı üzerine kurulmuş, geriye işleyen, anayasanın ve AİHS nin bir çok maddesini ihlal eden bu kanunların yarattığı otuz milyarı aşan milli servetin yokedilmesinin telafisi için adım atmadan önce zatınızın cevabını bekliyorum.

Saygılarımla

Cem Uzan