Bugün Vatan ve Habertürk gazetelerinde yer alan ve Ürdün’de bir banka ile ilişkilerim olduğu konusuna yer veren haber tamamen asılsızdır. Bu habere konu edilen banka ile herhangi bir ilgim ve irtibatım bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili asparagas haber; ABD’de Musevi Yargıç Rakoff’un, Amerikan Şirketi Motorola’nın ve Motorola ile ilişkili ve paralel hareket eden TMSF içindeki Motorola uzantılarının işbirlikçisi gazetecilerin sahibinin sesini yansıtma yolunda histerik çaba ve girişimidir.

Motorola’nın gerek Telsim’den ve gerekse Aile fertlerimden ve şahsımdan hiçbir alacağı kalmamıştır. Var olduğu iddia edilen alacakların tümü bedeli tahsil edilmek suretiyle TMSF’ye satılarak temlik edilmiştir.

Zaman zaman çeşitli gazetelerin ekonomi sayfalarında bu tür haberler kasıtlı olarak yapılmaktadır. Aslında bu haberler gerçek bir haber niteliği taşımamakta kayıt dışı reklam ve imaj yaratma çabası olarak yerli işbirlikçilere bedeli ödenerek özel olarak yaptırılmaktadır.

Amerikan şirketinin hala ülkemizde bu denli yandaş bulmasının ve istediği türde haber yayınlatmasının bir gizinin bulunmadığı herkesçe bilinmektedir.

Saygılarımla kamuoyuna duyurulur.

Cem Uzan