Sayın Hasan Karakaya,

Yazınızı okudum. Müstehzi ifadelerle “komplo teorilerinin” içinde geziniyorsunuz.

Bana “ hortumcu” sıfatı ile hitap etmeye devam ediyorsunuz. Asgari bir haysiyet, açıklamamı doğru dürüst yayınlamanızı gerektirir.. Benden bir daha bahsedecekseniz, evvela açıklamamı yayınlayın.

Cem Uzan