Sayın Cem Uzan’ın Uluslarası Tahkim Mahkemesinde açmış olduğu  ÇEAŞ – Kepez davasında Stokholm Tahkim Mahkemesi,  Sürgündeki Cem Uzan’ın taleplerini yerinde bularak lehine yeni bir karar verdi.

TÜRKİYE’DEN İKİ ÖDEV İSTENDİ

Mahkeme, Türkiye’nin iki “ev ödevini” 7 gün içinde yerine getirmesini istedi;

1) Türkiye; 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun  TBMM’de görüşülmesi sırasındaki bütün meclis tutanaklarını, değişiklik önergelerini, kanun taslağını,  ve bu yasa ile ilgili yapılan tüm komisyon görüşmelerinin tutanaklarını mahkemeye sunmak zorunda.

2) ÇEAŞ’a ve Kepeze ait olan tüm barajlarının devir ve tesliminin yapılıp yapılmadığı, devir ve teslimin kanuna uygun yapılıp yapılmadığı ve hala bunların sahiplerinin ÇEAŞ ve Kepez olup olmadığı  hususlarının somut bir biçimde tüm belgeleriyle yanıtlamak zorunda.

Enerji bakanlığı ise bilanço oyunu yaparken suç üstü yakalandı. Bu davanın boyutu 15 milyar EURO tazminatın 12 senelik faizi ile 25 milyar Euro’yu bulmasını bekliyoruz.