BASIN DUYURUSU

Barajlar Uzan’ın

11 Barajın halen ÇEAŞ ve KEPEZ’in malı olduğu, Sayıştay raporları¹ ile kanıtlandı.

Cem Uzan’ın STOKHOLM TİCARET² Odası tahkim kurallarına göre Türkiye’ye karşı ÇEAŞ ve KEPEZ’e el konulması ile ilgili açmış olduğu tahkim davasında bir aşama daha geçildi.

Cem Uzan’ın avukatları Alexandre de Fontmichel³ ve Charles Poncet4, 23 Şubat’ta esas dilekçeyi tahkim heyetine sundular. Türkiye’nin bu savlara cevap vermesi için 4 ayı var.

Verilen bu dilekçede; Sayıştay’ın raporlarında da belirtildiği üzere ÇEAŞ ve KEPEZ’e ait barajların halen ÇEAŞ ve KEPEZ’in mülkiyetinde bulunduğu mülkiyetin Devlete geçirilmediği ve Baraj mülkiyetlerinin EÜAŞ bünyesine alınması için ‘transfer heyetlerinin’ 2014’de kurulduğu gerçeği ortaya konuldu.

Bu durumda barajların el konulduğu tarihten bugüne kadar ürettiği elektriğin bedeli olan 9.1 milyar ABD dolarının temerrüt faizi ile birlikte ÇEAŞ ve KEPEZ’e ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca ÇEAŞ ve KEPEZ’in mülkiyetinde bulunduğu Sayıştay raporları ile kesinleşen 11 baraj için el konulmasının hemen sona erdirilerek ÇEAŞ ve Kepez’e geri verilmesi talep edilmiştir.

Böylece ÇEAŞ ve Kepez şirketlerinin küçük yatırımcılarının da hakları koruma altına alınmış olacaktır.

11 barajın halen ÇEAŞ ve Kepez’in mülkiyetinde olması nedeniyle ve Cem Uzan’ın yurt dışında ikamet etmesinden dolayı Enerji Şartı Anlaşması kapsamında yabancı yatırımcı statüsünde olduğu kesinleşmiş bulunmaktadır. Bu durum tahkim heyetinin bu davaya bakmaya yetkisi olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.

Cem Uzan’ın TMSF ve Hükümet tarafından uğratıldığı haksızlık ve hukuksuzlukların da ortaya konulacağı ilk duruşma Temmuz 2015’de yapılacak.

¹ http://www.sayistay.gov.tr/tc/faaliyet/faaliyet2013.pdf
² SCC – Stockholm Chamber of Commerce Arbitration V 2014/023 Cem Cengiz Uzan v. The Republic of Turkey
³ SCEMLE LOIZON VEVERKA & DE FONTMICHEL (SLVF) – http://www.slvf-associes.com
4 http://www.cms-vep.com/de_Charles_Poncet