• 12 Haziran 2013 Enerji Bakanlığı Çukarova Elektrik A.Ş ve Kepez Elektril A.Ş.’nin tüm mallarına “karşılık ödemeksizin” el attığı gündür.
  • Bu hak ve hukuk düzleminden kopuk adımlarla başlayan süreçte baronlar ve buna paralel saldırı ve iftiraları sonrasında, ailemizin tüm mal varlıklarına, haksız ve hukuksuz olarak el konulmuştur.
  • Geçen 11 yıl süresinde, ÇEAŞ ve KEPEZ elektrik şirketlerinin tam 11 adet barajı kullanılarak 476 milyar mega watt elektrik üretimi sağlanmış ve bunun bedeli olan 9,1 milyar ABD doları kazanç elde edilmiştir. Saydamlık ilkesine aykırı olarak bunun hesabı hiç bir zaman hiç bir makama verilmemiştir.
  • Bu durum anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış bulunan, Temel Hak ve Özgürlüklere ve de Hakkaniyete aykırıdır.
  • Ortakların ve şirketin öz kaynakları ile 1 TL bile kredi alınmaksızın, helal para ile milyarlarca dolar yatırım ve mal varlıklarının karşılığı ödenmeden hodbehot ÇEAŞ ve KEPEZ’e el atılması bir anayasa suçudur.
  • Yaptığımız onlarca başvuruya karşın hesap verilmemiş, kimilerinin yaptığı hırsızlık ve yolsuzlukları örtmek için bilgi vermekten özenle kaçınılmış, haksız ve yakışıksız iftiralar sonrası gelecek olan hırsızlığa zemin hazırlanmış ve göz yumulmuştur.

Kamuoyunu bilgilendirmemiz devam edecek

Saygılarımızla,

Cem Uzan

Hakan Uzan